SUDBINA

Sarajevski John Doe Aug 22, 2020

Dolazile su nenajavljene

upadale u život

i polagale sva

prava na njega.

Govorile su

kako sudbina ima

neke veze

s tim.

Ostajale bi

dok se ima šta raditi,

gdje putovati

ili o čemu govoriti.

Kada bi nestajalo

nečeg od toga

odlazile bi

tiho kao što su i došle,

a sudbina bi odjednom

prestala da ima

neke veze

s tim.

Tako ide s ljudima

dolaze i odlaze

noseći sudbinu pod pazuhom

kao dnevne novine

i nikad se ne zadržavaju

duže od trajanja

vlastite sreće.