Šapat

Poezija Dec 29, 2020


Trnu mi na stopalima

mali nožni prsti

i drhte pod kapcima

natopljene oči.


Šapatu moj,

dolina tvog dlana

miriše na kuću

u koju se vraćam

sa Bajram namaza.

Fotografisao: Gorštak na Salašu