Povratnik

Poezija Jul 23, 2023

Ja sam vozilo za svoju sudbinu

Stvari mi se dešavaju

Život me posjećuje.

Ni jedan moj korak ne vodi tamo

Kamo sam ga usmjerio silama uma.

Dešava mi se i snalazi me

Sve od čega sam bježao.

Plavetnilo neba me zgrožava

Noći me miluju

I jedino se u miru orahove krošnje

Što šapuće na vjetru podno plavog tornja

Mogu dozvoliti samome sebi.

Putujem puštajući se vremenskoj struji

Sve manje se vezujući za ono što me snađe.

Ne zadržavam ništa i ništa ne napuštam,

Bivam, trajem i nestajem

Bespomoćno kriv i potpuno nevin

Za sve što mi se desilo

Protiv moje volje.
Fotografija: Amina Hart