Fakultetska

Poezija Sep 23, 2020


Jesam li bio drugačiji tih dana u Sarajevu

Ili su njene ruke i kose i nos maleni nad usnama

Zaista bili toliko važni u mom sazvježđu?

Jesam li bio drugačiji tih dana ili je do nje,

Do njenog glasa i njene sitne provincije

Iz koje mi se javljala kad bi ljeti odlazila

Da podsjeti roditelje i maleni grad

na svoju presvetu nebesku ljepotu?


Sjetim se bez volje i povoda,

Kad prošetam jesen onim mokrim ulicama

I vidim neke kose slične njenima, ili bar pokret,

Bijele farmerice na još vlažnim klupama ili

Par koji dugo razgovara u Titovom kafiću

Zavirujuć' mapu Bitke na Neretvi...


Jesam li bio drugačiji tih dana u Sarajevu

Ili je ona zaista bila moja prva prava,

Iako je trajala kraće n'o jesen,

Moja prva i potpuna mladalačka ljubav

koja je otišla tiše n'o mladost?
Fotografija: Vedad Hadžagić (ambrosia.maroon)