Bosanski Vitez - S druge strane štita s ljiljanima

Proza Dec 17, 2021

Ja sam Viteza na tizeru gledao davno - prije nego ću upoznati ikog od tih ljudi i prije nego ću postati jedan sitan šaraf u mašini što gura film ka ostvarenju. I još sam tad na prve kadrove i scene pomislio kako iza svega toga mora stajati ogromna filmska ekipa.

Kasnije ću tek saznati da mu je temelj u prijateljstvu njegovih aktera. Da je bliskost i lični, privatni ideal, koliko je historija i stub identiteta. Saznao da se mala bliska ekipa jedan na drugog oslanja van filmskog platna. Da brinu o porodicama, kućama i stanovima, o davnim naslijeđima i uspomenama, mrtvima i živima još među nama. I učen njihovim primjerima borbe, saznao da ima nečega u meni što treba da upoznam na tom istom putu.

Fotograf: Amina Hodžić

Učeći o Bosni osluškujući sebe, saznajem da ponos nema uporište. Da volim nešto i nazivam svojim, a jedva da mu pola historije znam. Na šta sam onda ponosan? I ko sam ja ustvari? Ja koji svoju historiju ne znam, spreman da je branim kad neko na nju krene? Kao i većina, uostalom.

Jer mi smo grlato ponosni na sve što je naše, ali nam se često tačno na tom mjestu završava spremnost da volimo svoje. Nama je suludo govoriti o nama. Mi svoje radije zaboravljamo. Mi svoje zanemarimo i gurnemo u ladice koje rijetko otvaramo i rjeđe spominjemo. Tu je i neka ga, radi sebe samo, i neka nam niko ne barće u to. Sve nam je naše golemo i sveto samo ako drugi ustvrdi da nije. I sve ćemo braniti i dizati u nebo samo ako drugi hoće to da uzme.

Fotograf: Amina Hodžić

Ima u tome naivne ludosti, viteške časti umjesto neznanja, ali ima i lekcija spremnih da se uče ako se kroz njih krene od priznanja: historiju zatiru godine mira jednako koliko i godine borbi. Ona neće trajati od sebe sama, već se mora gajiti k'o slabašna voćka i svakom generacijom kalemiti dalje. Jer vitez nije kodeks, odora i štit, i nije sveta zastava što prkosi svijetu. Viteštvo traži svijest o samom sebi i spremnost da se svijest promijeni saznanjem. Učenjem, otkrivanjem sebe. Kopanjem i traganjem bez predrasude i spremnosti da se u startu odabere boja. Istina je neprikosnoveno i bezbojno jedna, a ljudske su slabosti goleme i brojne. I nema istine i nema veličine bez spremnosti da se odbaci, ma koliko bliska, godinama svoja životna staza. I jednake spremnosti da se ona brani, ako se ispostavi kao istinita.

Fotograf: Amina Hodžić

Bosanski Vitez tek treba da snimi svoj posljednji kadar. Crowdfundingom kroz Indiegogo kampanju, mnogi su od nas već podržali film i dali svoj doprinos shodno svojoj želji. Onima koji nisu ali to žele, detalji su dostupni na linku kampanje.


https://www.indiegogo.com/projects/bosanski-vitez-bosnian-knight

https://www.youtube.com/watch?v=ZQ9Pvx6CKwk&ab_channel=T.H.